• Turizm

  Xinjiang'?n güzelli?i kartpostallarla yay?l?yor

  16.05.2019

  "Kartpostal özlemin bir ifadesi. Xinjiang'?n Turfan bölgesinde sizi bekliyorum."

  Turfan Müzesi'ne ba?l? Kültür ve ?novasyon Merkezi'ni gezen Ma Lingmin, Ate? Da?? manzaras?n? gösteren bir kartpostala bu cümleleri yazd?. Ma Lingmin, "Turfan'? ziyaret etti?imde bu kadar güzel bir kartpostal alabilece?imi dü?ünmemi?tim, gerçekten çok ho?. Bunu al?r almaz, i?i yo?un oldu?u için gezi s?ras?nda bana e?lik edemeyen e?ime gönderdim." dedi.

  "Xinjiang'? Sana Yolluyorum" ba?l?kl? özel etkinlik, 2 May?s'ta Xinjiang'?n merkezi Urumçi'de yer alan Büyük Pazar ile Turfan Müzesi ve Ka?gar'da e?zamanl? olarak ba?lad?. Etkinlik kapsam?nda gelecek bir y?l içinde yerli ve yabanc? turistlere 10 binden fazla kartpostal da??t?laca?? bildirildi.

  Büyük Pazar'?n ?pek Yolu Kulesi'nin ete?inde hediyelik e?yalar?n sergilendi?i bir alan aç?ld?. Burada çanta, kalem kutusu ve magnet gibi üzerinde Büyük Pazar'?n resimlerinin oldu?u birbirinden ilgi çekici hediyelik e?yalar? bulmak mümkün. Sergi alan?n?n bir kö?esinde posta kutusu bulunuyor. Çok say?da turist posta kutusunun etraf?nda toplanarak mekanda da??t?lan kartpostallar?n üzerine güzel dileklerini yazmaya çal???yor. Büyük Pazar Kültür ve Turizm ?irketi yetkililerinden Li Yongfeng bas?na verdi?i demeçte, her gün turistlere yüz adet kartpostal? ücretsiz da??tt?klar?n? bilgisini verdi.

  Turfan Müzesi'ne ba?l? Kültür ve ?novasyon Merkezi'ndeki posta kutusunun önü de ziyaretçilerle dolu. Henan eyaletinden gelen Liu Qin, k?sa süre önce gezdi?i Bin Buda Ma?aras? ve Üzüm Vadisi'ne ait posta pullar?n? ve hatta henüz gezemedi?i Antik Ya'erhu kentine ait pulu kendi kartpostal?na yap??t?rd?. Liu bas?na verdi?i demeçte, "Zaman?m dar oldu?u için Ya'erhu kenti gibi baz? yerlere gidemedim. Bu nedenle kartpostal ile bu yerlere ait hat?ralar?m? saklamak istiyorum. " diye konu?tu.

  "Xinjiang'? Sana Yolluyorum" etkinli?i, genç turistlerin gereksinimlerini kar??larken, Xinjiang hakk?nda etrafl?ca bilgi veriyor.

  手机赢钱的捕鱼游戏 贝贝棋牌游戏下载| 皇朝棋牌首页| 金鲨银鲨电玩下载| 下载丰乐棋牌| 闲来棋牌首页